Izrada sajta

Izrada sajtova na WordPress platformi. Sajtovi svih veličina, mali, srednji, veliki.

Brzina sajta

Sajtove urađene na našoj platformi optimizujemo za Google PageSpeed i GT Metrix.

Održavanje

Nakon izrade, održavamo i brinemo o bezbednosti u daljem radu WordPress instalacije

Optimizacija brzine WordPress sajtova

Google PageSpeed, GTmetrix, Pingdom, WebPagespeed optimizacija brzine za ocene Grade A i 91/100

  • Po potrebi i u odnosu na zahtev optimizujemo brzine WordPress sajtova koje izradimo
  • Brzine optimizujemo za Google PageSpeed, GTmetrix, Pingdom, WebPagetest...
  • Ovaj sajt je optimizovan za sve brzinske testove i zadovoljava A grade ili ocenu preko 91/100

Optimizacija brzine

od 1250inicijalno
  • WordPress sajtovi koje izradimo